Zemní pískový filtr SPA pro 6-8 osob

Naposled jste navštívili:
Ostatní se zajímají také o:
Pískový filtr SPA pro 6-8 osob - 5,7m3pískový filtr
TypPočet osobObjem (m3)Délka (mm)Šířka (mm)Výška (mm) *Cena (bez DPH)Akční cena (bez DPH)Konečná cena s DPH
Pískový filtr SPA pro 6-8 osob - 5,7m36-85,740001200120024 090,-21 354,-23 916,-
přidat do výběru

Doprava zdarma

Kód výrobku: Pískový filtr SPA pro 6-8 osob

Termín dodání: skladem

Zemní pískový filtr SPA pro 6-8 osob je určený k dočištění odpadních vod ze septiku a ČOV
Pískový filtr SPA pro 6-8 obyvatele se umísťuje do výkopu bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na betonovou desku 100-150mm, naplnit pískovou a štěrkovou náplní a současně obsypat prosátou zeminou. Účinnost v kombinaci se septikem nebo čistírnou vod až 96% , minimální obsluha a žádné provozní náklady.
Zemní filtr se skládá ze samonosné nádrže, technologie filtru, kontrolní a revizní šachty, nátokového a odtokového potrubí.
V nádrži jsou uloženy rozdělovací a sběrné trubky (DN 110), které jsou pro optimální provzdušnění filtru vyvedeny nad úroveň terénu. Filtr je zakryt geotextilií a vrstvou prosáté zeminy. Po urovnání terénu nad filtrem je možné plochu zatravnit. Plocha nad filtrem je pochozí.

Přečištěné odpadní vody ze zemního filtru lze vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky, nebo využít pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Technické parametry Pískový filtr SPA pro 6-8 osob

výška(mm)délka(mm)šířka(mm)objem(m3)
1200400012005,7
_TITLE_49_