KapkaVody.czJak získat dotaci dešťovka

Jak získat dotaci dešťovka

Dotační program dešťovka

Tento dotační program SFŽP nabízí možnost získat podporu na:
I. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady - dotace až 55 tisíc korun
II. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti - dotace až 65 tisíc korun
III. Využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové - dotace až 105 tisíc korun
Žádost na SFŽP podává vlastník nemovitosti.

Doporučujeme vám udělat si orientační výpočet výše dotace přímo na stránka SFŽP. Je tam připravená kalkulačka.
Více na:dotacedestovka
Dotace je vypočtena podle plochy střechy, zahrady a dalších nastavených pravidel, ale obecně vám doporučujeme zahrnout do sběru dešťové vody co nejvíce plochy střech. Tedy např. i garáže, přístřešky, kůlny a pod. Zvýší se tak celková dotace. Vypočtený objem nádrže je relativně malý a proto doporučujeme pokud to jde, tak zvolit větší objem nádrže.

Všechny námi nabízené nádrže splňují podmínky dotačních programů.

1. Můžete si vybrat nádrž a my vám připravíme potřebné prostupy již ve výrobě.

Můžete si určit i směrování prostupů.
Nátok DN110,125, nebo DN160
Odtok DN110,125, nebo DN160 (většinou stačí DN110)
Přípravu pro čerpadlo: vodotěsná průchodka DN32 pro protažení coulového potrubí k čerpadlu
Dopouštění: pokud budete využívat vodu i v domě, tak vám připravíme vodotěsnou průchodku pro přívodní potrubí na dopouštění nádrže v případě nedostatku vody
Výhodou této varianty je, že si sami zvolíte typ a výkon čerpadla i použité technologie a zároveň je to pro vás cenově výhodnější.
samonosné nádrže s přípravou na čerpadlo

2. Druhou variantou je využít naší nabídky nádrží, které mají již celý systém.

Pro zalévání zahrady:
systémy pro zalévání zahrady

Pro dům (splachování) i zalévání zahrady včetně dopuštění:
systémy pro dům (na splachování) i zahradu


Podklady pro žádost o dotaci u SFŽP.

Můžeme vám nabídnout službu přípravy podkladů k žádosti. Jedná se především o zpracování odborného posudku zkušeným projektantem, se který dlouhodobě spolupracujeme. Cena vypracování odborného posudku je 4000,- Kč.
Od projektanta obdržíte tyto podklady k žádosti:
Odborný posudek
Situace - výkres
Řez akumulační nádrží - napojení nádrže
Blokové schéma
K těmto podkladům se přiloží žádost a vše se odešle na SFŽP. Celý postup vám rádi vysvětlíme stačí pokud nás kontaktujete.
Tel. 733 171 942
nebo na info@kapkavody.cz