KapkaVody.czZemní pískové filtryZemní bilogické a pískové filtryBiologický filtr pro 6-10 osob EKO - BF2 k dočištění odpadních vod ze septiku a ČOV

Biologický filtr pro 6-10 osob EKO - BF2 k dočištění odpadních vod ze septiku a ČOV

Biologický filtr pro 6-10 osob EKO - BF2
TypPočet osobObjem (m3)Délka (mm)Šířka (mm)Výška (mm) *Cena (bez DPH)Akční cena (bez DPH)Konečná cena s DPH
Biologický filtr pro 6-10 osob EKO - BF26-102průměr 13001500+50022 700,-22 246,-24 916,-
přidat do výběru

Kód výrobku: Biologický filtr pro 6-10 osob EKO - BF2

Termín dodání: na objednávku

Biologický filtr pro 6-10 osob EKO - BF2

Biologický filtr je vyroben jako samostatná plastová nádrž. V kombinaci se septikem nebo čistírnou odpadních vod je účinnost až 96%. Filtr má jednoduchou obsluhu a minimální náklady na provoz.
Biologické filtry jsou určené k umístění za septik nebo ČOV. Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky, a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Přečištěná voda z ČOV nebo septiku natéká přes filtrační koše do biologického filtru. Koše jsou uložené ve střední části nádrže a jsou neustále zaplavené. Postupně se obalují vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění.

Jednou za 6 měsíců pak doporučujeme filtr zkontrolovat a kalovým čerpadlem případně odčerpat biomasu zpět do ČOV nebo septiku. O finální dočištění se pak stará jemná filtrační vložka, která zachytí zbytkové nečistoty.
Údržba biologického filtru je snadná. Po odčerpání biomasy vyjměte filtrační koše a filtrační vložku na odtoku a vystříkejte je proudem vody. Pro jednoduché vyjmutí a opětovné vrácení jsou v nádobě připravené úchyty v úrovni vrchního víka.

Nátok je standardně DN110 a střed nátoku je 1305mm ode dna nádrže s filtrem. Odtok je standardně DN110 a střed odtoku je 1255mm ode dna nádrže s filtrem.

Postup usazení biologického filtru
Pro usazení biologického filtru do země proveďte stavební jámu, která bude mít průměr o 20 cm větší než průměr nádrže a hluboká v závislosti na hloubce přívodního potrubí. Dno jámy vybetonujte do roviny, minimální tloušťka je 10 cm.
Nádrž usaďte do jámy a za postupného napouštění vodou se provádí postupný, rovnoměrný obsyp a zásyp po obvodu nádrže, a to pískem, nebo vytěženou zeminou o menší zrnitosti. V případě vysoké hladiny spodní vody je nutné nádrž obetonovat. Tento postup s námi vždy prosím konzultujte. Biologický filtr je uzavřen pochozím poklopem.


Součásti dodávky:
plastová samonosná nádrž
technologie filtru
plastový pochozí záklop
čerpadlo pro recirkulaci kalu
speciální plastovou filtrační vložka
návod, certifikát, podklady ke kolaudaci

Technické parametry biologický filtr BF2-EK

výška(mm)průměr(mm)hmotnost(kg)objem(m3)Počet připoj. obyvatel (EO)
2000130010526-10

Materiály ke stažení