PČS2-EK přečerpávací stanice - do spádové kanalizace objem 1,3 m3 převýšení 12m

PČS-EK přečerpávací stanicePČS-EK přečerpávací stanice
TypVýška (mm) *Max. převýšení (m)Průměr (mm)Cena (bez DPH)Akční cena (bez DPH)Konečná cena s DPH
Přečerpávací stanice PČS2-EK - 1,3 m3, 12m2000 +20012130029 500,-28 762,-32 213,-
přidat do výběru

Kód výrobku: PČS2-EK přečerpávací stanice

PČS2-EK přečerpávací stanice 1,3m3 s maximálním možným převýšením 12m se používá pro přečerpávání odpadních vod z domácností, bytových objektů, chat do gravitační nebo spádové kanalizace s převýšením maximálně 12m

Přečerpávací stanice PČS1-EK s užitným obejem 1,3 m3 se umísťuje samonosně, proto se nemusí betonovat. Stačí ji uložit na předem připravenou betonovou desku a jednoduše obsypat prosátou zeminou. Odpadní splaškové vody jsou čerpány velmi kvalitními čerpadly do gravitační neboli spádové kanalizace s maximálním převýšením až 12 metrů.
ČS mají systém plovákových spínačů, které hlídají výšku hladiny a to umožňuje plnou automatizaci těchto přečerpávacích stanic. Pro případ problému, nebo poruchy jsou vybaveny speciální světelnou i zvukovou signalizací. Nádrže jsou svařeny z polypropylenových desek, které jsou opatřeny výztuhami proti vnějším tlakům. Čerpací stanice jsou opatřeny záklopy s montážním vstupem o průměru 750 mm.

Technické parametry PČS2-EK přečerpávací stanice 1,3 m3, 12m

Výška(mm)Užitný objem(m3)Průměr(mm)Nátokové hrdloVýška nátok(mm)Výška odtok(mm)Výtlačné potrubí
2000 + 2001,31300 DN 1601000 1300 DN 63
Maximální převýšení(m)Hmotnost(kg)
12 150

Součásti stanice PČS-EK :
plastová samonosná nádrž
čerpadlo na 220 V
zpětná klapka, uzavírací armatura, spojka potrubí
vstupní hrdlo DN 100 - 300, výstupní potrubí DN 40 - 100
soustava plovákových spínačů pro hlídání hladin
elektrický rozvaděč s jištěním a signalizací poruchy

Osazení do terénu:

Vykopání stavební jámy o 40 cm větší průměr než vnitřní průměr šachty.
Na dně jámy proveďte betonáž vodorovné základové desky tl.10 -15 cm.
Usaďte šachtu na připravenou, už zatuhlou betonovou desku.
ČS začněte plnit vodou a současně obsypávejte (přesátou zeminou, pískem, betonem), pokud není projektem nebo stavební částí výrobce určeno jinak.

El. Napojení:

Šachty v typovém provedení PČS1-4 jsou osazeny čerpadly na 220 V
k místu plánovaného el.rozvaděče pro přečerpávací stanici přivedeme jištěný el.kabel 3 x 2,5 CYKY(pro 3.fázové čerpadla 5 x 2,5 CYKY)
od místa el.rozvaděče k místu kde plánujete umístit šachtu pro přečerpávání natáhneme v chráničce 2 ks kabelů 3 x 1,5 CYKY (pro 3.fázové provedení 5 x 1,5 CYKY)

Materiály ke stažení