KapkaVody.czPodmínky snížené sazby DPH 15%

Podmínky snížené sazby DPH 15%

Podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH 15 %
Nárok na sníženou sazbu DPH řeší § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čistící zařízení (čistička odpadních vod, septik s filtrem) nebo bezodtoká jímka musí být součástí stavebních nebo montážních prací prováděných na "stavbě pro sociální bydlení".
Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, pokud jeho celková podlahová plocha nepřesáhne 350m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
Zákazníkem musí být samotný stavebník, ne stavební firma.